DỊCH VỤ GIA CÔNG THÀNH PHẨM
IN SỐ NHẢY, MÃ VẠCH (BARCODE) BIẾN ĐỔI
+ In số nhảy, mã vạch (barcode) biến đổi bằng máy in nhanh kỹ thuật số.

+ In thông tin biến đổi lên bao thư, thư mời (danh sách khách mời, địa chỉ,…)

+ Thích hợp cho in vé giữ xe,phiếu quà tặng, vouche, vé vào cổng, thẻ giảm giá, khuyến mãi,…